Voorwaarden dans

 • tekst in bewerking

Voorwaarden waterwandelen

 • Deelnemen aan waterwandelen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Waterwandelingen vinden plaats van juni t/m oktober of langer, al naar gelang de temperatuur van het water. Bij te koud water wordt er niet gewandeld (onder 14 graden).
 • De begeleider kan de waterwandeling wegens veiligheidsbedreigende omstandigheden, bijvoorbeeld onweer, annuleren of afbreken. Op een nader te bepalen tijdstip/datum zal de waterwandeling opnieuw worden gehouden.
 • Als de deelnemer de waterwandeling zelf afbreekt of aflast volgt er geen restitutie van het inschrijfgeld. 
 • Room to move en fort Vijfhuizen zijn niet aansprakelijk voor enig geleden schade van een deelnemer in welke vorm dan ook, alsmede voor opgelopen schade als gevolg van het deelnemen aan een waterwandeling.
 • Deelnemer moet kunnen aangeven welke zwemdiploma's hij/zij bezit.
 • De deelnemer dient in goede gezondheid en conditie te verkeren. Een waterwandeling is zwaarder dan een gewone wandeling, aangezien er door modder en water gelopen wordt. 
 • Medische- en lichamelijke klachten moeten vooraf op dit (aanmeld)formulier worden vermeld.
 • Deelnemer dient voor haar/zijn eigen veiligheid, de instructies van de begeleider op te volgen.
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor de aan hem/haar beschikbaar gestelde materialen en kleding. Deelnemer is verantwoordelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan derden. Room to move zal bij onzorgvuldig of roekeloos handelen van de deelnemer de schade die daarvan het gevolg is op hem/haar verhalen.
 • Deelnemer dient om mee te kunnen doen aan waterwandelen zelf voor geschikt schoeisel zorg te dragen, dwz. schoeisel met een dikke zool. Indien deelnemer niet over geschikt schoeisel beschikt, wordt door de begeleider geen toestemming verleend om aan de waterwandeling deel te nemen.
 • Beeldmateriaal gemaakt tijdens de waterwandeling, kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden.